[panorama photo]
[site name]

De Nederlandse Overheid en het Verkeer

"Kabinet bereikt akkoord over kilometerheffing en de kilometerprijs" (november 2009)

Had ik minister Eurlings dit voorjaar nog het voordeel van de twijfel gegeven, blijkt de overheid op vrijdag 13 november (hulde voor deze symbolische keuze) een akkoord te hebben bereikt over een gefaseerde invoering van de kilometerheffing, te beginnen in 2012. Nu vind ik het prima om gebruik van de auto te belasten en niet meer het bezit, maar de manier waarop dit aan de man gebracht wordt, is tenen krommend:

Ondanks waarschuwingen uit Duitsland, waar ze slechte ervaringen hebben met een soortgelijk systeem voor vrachtauto's, moet dit prestige project met alle geweld doorgezet worden. Iedereen met enig gezond verstand ziet nu al in dat dit project eenzelfde leven beschoren is als z'n illustere voorgangers, zoals de Betuwelijn, de HSL-zuid, de JSF en de OV-chipkaart: de invoering loopt keer op keer vertraging op, het systeem werkt onbetrouwbaar, is fraudegevoelig en/of onveilig, en de kosten zullen miljoenen (miljarden?) hoger uitvallen dan ons nu voorgespiegeld wordt.
Maar het wordt uiteindelijk allemaal goedkoper voor de meeste automobilisten? Yeah, right! En Sinterklaas bestaat! Nu al is afgesproken dat de provincies een extra bewonersbelasting mogen heffen, omdat ze na de invoering van de kilometerheffing 1,4 miljard euro aan opcenten gaan missen.

Voor miljoenen Nederlanders is vervoer een eerste levensbehoefte: voor hun werk en voor hun gezin. Voor velen is de auto het enige serieuze vervoersmiddel en het OV geen serieus alternatief. De overheid stelt zich bijzonder vijandig op t.o.v. automobilisten: de belastingen, heffingen en accijnzen op aanschaf en gebruik van een auto zijn extreem hoog (zeker in Europees verband) en er wordt bovendien in verhouding bijzonder weinig (slechts 11,4%) van geïnvesteerd in de infrastructuur: het leeuwendeel van de inkomsten uit mobiliteit verdwijnt in de algemene staatskas. Automobilisten worden daarnaast ook nog eens massaal geflitst voor relatief lage snelheidsovertredingen. De overheid zou zich dienstbaar moeten opstellen: daar hebben wij burgers de overheid tenslotte voor ingehuurd! Kortom: ☑ ongeschikt!

"Eurlings schuift kilometerheffing op lange baan" (april 2009)

Per brief meldde minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat op 6 april 2009 dat het niet verantwoord is om het betalen per kilometer al in 2011 in te voeren. Hij vindt "de risico's te groot". Fantastisch! Hulde! Mijn felicitaties voor dit moedige besluit aan minister Eurlings die kennelijk niet doof is voor alle waarschuwingen die de laatste tijd al geuit zijn over het veel te duur uitpakken van de invoering van de kilometerheffing.
Recent uitte minister Eurlings ook al zijn verbazing over de vele snelheidscontroles langs snelwegen, terwijl in woonwijken, rond scholen en bij winkelcentra "niet of nauwelijks" wordt gecontroleerd en vindt dat de overheid op deze wijze haar geloofwaardigheid dreigt te verliezen.
Je zou haast denken: "de minister leest ook mijn website" :-) Mijn voorlopige en voorzichtige conclusie over deze minister: ☑ geschikt!

"Invoering kilometerheffing te duur" (november 2008)

Zoals door mij al voorspeld meldt het NOS Journaal op 6 november dat de invoering en inning van de kilometerheffing volgens het onderzoeksburo van de Tweede Kamer duurder uitpakt dan verwacht. Tjonge, hoe verrassend! Zoals bekend betalen we via de accijns op de brandstoffen al jaren een vorm van kilometerheffing. Duurdere brandstof stimuleert het aankopen van een zuinige auto en daarmee is één van de doelstellingen (minder CO2 uitstoot) van de kilometerheffing meteen al gehaald. Verder is er wellicht niemand die voor z'n lol uren in de file gaat staan, dus kennelijk hebben de filerijders geen, of te weinig, keus! Het is oneerlijk om die mensen ook nog eens extra financiëel te gaan straffen. Het aanpakken van knelpunten, iets wat de overheid veel te lang heeft laten versloffen, is noodzakelijk om betere doorstroom te verkrijgen.

Boete snelheidsovertreding (oktober 2008)

We schrijven een zondagmiddag in oktober: een omvangrijk regengebied trekt over het land en de meeste mensen kiezen ervoor om lekker thuis te blijven, zodat het verkeersaanbod op de overzichtelijke A6 richting Lelystad dan ook beperkt is. Het weer nodigt niet uit om eens flink gas te geven, maar met David Gilmour's nieuwe release Live In Gdańsk in de CD speler is daar ook geen reden toe: A Great Day For Freedom...
Aaaarrgggghhhhh ! Tien dagen later ontwaak ik uit deze droom als ik een inmiddels bekende envelop van het Centraal Justitieel Incasso Bureau in de brievenbus vind: ik heb de maximaal toegestane snelheid (120 km/u) overschreden en ontvang een sanctie voor 5 (!) km/u te hard (gemeten overigens 129 km/u). Als ik nu werkzaam was geweest bij een van de hieronder genoemde ministeries, dan zou ik geglimlacht hebben, maar naast onbegrip over deze sanctie (wat is de relatie tussen deze boete en de verkeersveiligheid?) ontstaat ook boosheid over het rechtsgelijkheid principe dat hier toch met voeten wordt getreden.

Brandstofprijzen en andere lasten (juni 2008)

De minister van Financiën Wouter Bos sprak op 21 mei dreigende taal: "Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik zeg wel: we kunnen maar beter wennen aan hoge brandstofprijzen.". Nou moe! In de wetenschap dat de gemiddelde prijs aan de pomp voor tweederde uit accijnzen (69 cent per liter) en daar overheen nog eens BTW (19% over de totale prijs, dus ook nog eens over de accijnzen!) bestaat, is juist de minister van Financiën heel goed in staat op dit punt in de toekomst te kijken: hij heeft die toekomst zelf in de hand! De "Europese eenheid", waar politiek Den Haag graag mee schermt, ligt als argument voor het oprapen: benzine is in de ons omringende Europese landen maar liefst 6% tot 31% goedkoper en aannemende dat daar de benzine ook uit aardolie gedestilleerd wordt, kan het prijsverschil slechts te wijten zijn aan de belastingen. Gouden kans om te laten zien dat het de overheid ernst is met Europa!

Als het leed nou beperkt bleef tot die torenhoge brandstofkosten (= 'ingebouwde' kilometerheffing!), dan was het nog wel op te brengen, maar de automobilist, als verreweg grootste donateur aan de schatkist, wordt ook nog eens belast met de BPM heffing, motorrijtuigenbelasting, slurptaks (100 miljoen euro per jaar) en de fijnstoftaks. De automobilist wordt kaalgeplukt door de overheid, zonder dat diezelfde overheid ervoor zorgt dat we weer eens fatsoenlijk kunnen doorrijden. Onderzoek van de stichting Bovag-RAI wees uit dat slechts 11,4% van alle inkomsten uit belastingen die gerelateerd zijn aan autobezit en autogebruik daadwerkelijk wordt gebruikt voor verbetering van het Nederlandse hoofdwegennet. De overige 88,6% wordt gebruikt om begrotingen sluitend te maken en prestigieuze projecten te financieren. Dit lijkt overigens structureel gebruik te zijn, want volgens NRC Handelsblad gebruikt Wouter Bos ook 400 miljoen euro van Schiphol voor het sluitend maken van zijn begroting en niet voor de infrastructuur in de regio Amsterdam, zoals afgesproken in het regeerakkoord.

Het volgende prestige project debacle gloort alweer aan de horizon: de kilometerheffing, een complex (heffing afhankelijk van tijdstip en locatie), wellicht GPS gebaseerd systeem dat ongetwijfeld te duur zal uitvallen, fraudegevoelig is en de nodige vraagtekens ten aanzien van de privacy oproept. In ruil ervoor verdwijnen de andere belasting maatregelen, waarmee gebruik van de auto belast wordt en niet meer het bezit. Op zich een loffelijk streven, maar moet dat met zo'n ingewikkeld en duur systeem? We betalen middels de accijnzen verwerkt in de brandstofprijzen al jaren voor het gebruik van de auto! Dus: afschaffen van alle bovenstaande belastingen en de kilometerheffing in de brandstofprijzen verwerken: dit vergt geen grote investeringen, brengt geen nieuwe bureaucratie met zich mee, is niet fraudegevoelig, er kleven geen privacy vraagstukken aan en als klap op de vuurpijl stimuleert het zelfs de aanschaf van een zuinige auto!

De "Regenboogroute" (mei 2008)

Terwijl het fileleed extreme vormen aanneemt en de daaruit voortvloeiende economische schade volgens diverse organisaties de 1 miljard euro per jaar overstijgt, lijkt men in politiek Den Haag gelukkig de juiste prioriteiten te hebben. De ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM en LNV proberen namelijk de "samenhang tussen snelweg en omgeving te versterken" door de A12 om te toveren in de regenboogroute middels het aanbrengen van kleurrijke stickers op alle lantaarnpalen in de middenberm.
Het argument is dat de identiteit van gebieden en panorama's op de landschappen waar de weg doorheen loopt, aangetast wordt door bedrijventerreinen en geluidwerende voorzieningen langs de weg en middels het plaatsen van die stickers verbeteren ze de kwaliteit van de weg en de omgeving (...). Kosten voor het produceren, aanbrengen en verkeershinder een slordige 120.000 euro. Absurd! Overigens is dit nog maar het topje van de ijsberg: lees (en huiver) het PDF document: Architectonische Specificaties Regenboogroute A12.

Boetes snelheidsovertredingen (mei 2008)

De boetes die ik in mijn leven heb gekregen voor overschrijding van de maximum snelheid, zijn op de vingers van één hand te tellen, zaten allemaal in de onderste twee regionen en vonden uitsluitend plaats op de autosnelweg. De laatste was rond het middaguur op de A12 bij Bunnik: gemeten 110 km/u, toegestaan 100 km/u, sanctie voor 106 km/u. In de publieke opinie heten deze boetes tegenwoordig "onzinboetes". Het spijt me dat ik me zo misdragen heb. Mea Culpa.
De voorlaatste staat me nog beter bij: het was een mooie late zondagavond in oktober, de kaarsrechte A12 nabij Ede/Bennekom lag er verlaten bij, ik kwam terug van een heerlijke dag op de Nürburgring en moest nog een beetje wennen aan de overgang van de Duitse naar de Nederlandse snelwegen. Resultaat: gemeten 136 km/u, toegestaan 120 km/u, sanctie voor 131 km/u. Ik zag de flits in mijn spiegel en realiseerde me meteen dat er zich vele honderden meters voor en achter mij geen enkel ander voertuig op de weg bevond. Deze radar snelheidscontrole stond er uiteraard ter verhoging van de verkeersveiligheid, althans, dat is wat Verkeersofficier van Justitie, Koos Spee, altijd tot vervelens toe met droge ogen staat te verkondigen. Het doet me dan ook deugd te kunnen verklaren dat ik me op dat moment slechts bezig hield met autorijden, niet met scheren, evenmin aan het bellen, noch de krant aan het lezen, reed ontspannen, oplettend en hield mijn ogen op de weg, diezelfde nagenoeg verlaten, kaarsrechte autosnelweg. Er is vast iemand te vinden die de mening is toegedaan dat dit gedrag bestraft diende te worden en dat deze boete heeft bijgedragen aan de verhoging van de verkeersveiligheid (...) Nu we het daar toch over hebben: iemand die op een mooie warme zomeravond met de wettelijk toegestane 50 km/u door mijn woonwijk rijdt waar de kinderen onbevangen op straat spelen, houdt zich keurig aan de door de wetgever vastgestelde snelheidslimiet en van bestraffen kan dan ook geen sprake zijn. Driewerf "Hoera!" voor het verkeersveiligheid handhavingsbeleid...

Maar wat lees ik nu tot mijn stomme verbazing: volgens minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken mogen ambtenaren, staatssecretarissen en chauffeurs van ministers werkzaam bij de ministeries Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën snelheidsovertredingen tot 10 km/u bij de schatkist declareren. Pardon? Met deze actie geeft de overheid in feite zelf toe dat het onzinnig is om voor dergelijke kleine snelheidsovertredingen een bekeuring uit te delen en dat iedereen die z'n ongenoegen uitte over die "onzinboetes" altijd gelijk heeft gehad. De schrik slaat me om het hart: "Het argument van Koos Spee was toch altijd verkeersveiligheid?!? De overheid zal haar eigen landelijk verkeersofficier toch niet in zijn hemd zetten ?!?".